Centrum regionu Haná získalo peníze na provoz a investice

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum obdrží v příštích pěti letech přes 393 milionů korun z Národního programu udržitelnosti (NPU). Díky úspěšnému projektu na podporu udržitelného rozvoje bude moci peníze využít na nové investice a pokrytí významné části provozních nákladů.

„Centrum plánuje schválenou podporu využít k dosažení nových mezinárodně uznatelných výsledků výzkumu a vývoje, k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce, uplatnění výsledků v inovacích a k vytvoření podmínek pro zaměstnance a mobilitu výzkumných pracovníků,“ uvedla projektová manažerka centra Karolina Chvátalová.

Celkové náklady projektu převyšují jednu miliardu korun, zbytek uhradí Centrum regionu Haná z vlastních zdrojů.

NPU vyhlašuje ministerstvo školství pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Je určen na podporu víceletých projektů v období 2013 až 2020. Příjemcem podpory může být výlučně výzkumná organizace.

Program podporuje rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v Česku v letech 2007 až 2015 za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj. Maximálně mohou získat polovinu uznaných nákladů projektu.

Vznik Centra regionu Haná v areálu přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů podpořila Evropská unie a státní rozpočet částkou 808 milionů korun. Vědci od ledna využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé, a v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných center. Výstavba čtyř nových výzkumných objektů včetně skleníků oficiálně skončila letos v červnu. Partnery projektu jsou Univerzita Palackého, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby. V centru pracuje 130 vědců dvanácti národností.