Návštěva z Yamaguchi a Hiroshimy

Ve středu 30.10.2013 nebylo v přednáškové místnosti SE-E1 snad jediné volné místo. Přednáška prof. Mamoru Yamady z univerzity v Yamaguchi týkající se programované buněčné smrti u bakterií a jejich reakcí na stresové podněty přilákala velké množství posluchačů.P1050213

Prof. Yamada je v současnosti děkanem Zemědělské fakulty univerzity v Yamaguchi v Japonsku a s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum jej pojí dlouholetá spolupráce s prof. Frébortem a doc. Galuszkou. Základní metody práce s DNA a RNA a molekulárního klonování, se kterými se před 20 lety prof. Frébort a později i doc. Galuszka pod dohledem prof. Yamady v Japonsku seznámili, se v Centru používají dodnes a využívá je i řada našich studentů. Možnost spolupracovat a učit se od prof. Yamady byla pro prof. Fréborta velmi cenná, protože počátkem 90. let minulého století byly metody molekulárního klonování v České republice na úplném počátku. Na univerzitě v Yamaguchi měl prof. Yamada na tehdejší dobu špičkově vybavenou laboratoř. „Studoval jsem biochemii a pracoval s enzymy, ale v Yamaguchi jsme měli společné semináře s vědeckým týmem prof. Yamady. Za nějakou dobu mně začalo docela vadit, že přesně nerozumím, čím se studenti z jeho týmu zabývají, proto jsem se rozhodl poslední rok doktorského studia v Yamaguchi blíže věnovat studiu molekulární biologie. Prof. Yamada mi laskavě umožnil učit se metodám molekulárního klonování v jeho laboratoři a strávil se mnou hodně času při návrhu a provádění experimentů,“ vysvětluje prof. Frébort.

Kromě přednášky prof. Yamady si přítomní mohli vyslechnout i neméně zajímavé informace o  výrobě japonského saké a vlivu látek v něm obsažených na receptory v buňkách centrálního nervového systému v podání manželky profesora – paní prof. Yasue Yamada, která ho na jeho cestě do České republiky doprovází. Prof. Yasue Yamada působí na Oddělení biotechnologie a chemie prestižní soukromé Kinki univerzity v Hiroshimě.