Prof. Ivo Frébort se stane 12. děkanem Přírodovědecké fakulty

Na včerejší volbě Akademického senátu PřF byl ze dvou kandidátů zvolen prof. Frébort, ktreý se tak v únoru stane v pořadí dvanáctým děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Více informací se dočtete zde…