Ukončení realizační fáze projektu OP VaVpI

Realizace projektu „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“ ukončena

 Centrum Regionu HanáOlomouc, 6. 1. 2013 – Univerzita Palackého v Olomouci spolu s Ústavem experimentální botaniky AV ČR a Výzkumným ústavem rostlinné výroby k 31. 12. 2013 úspěšně ukončila realizaci projektu „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“, který byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Hlavními cíli projektu bylo rozšíření výzkumných kapacit univerzity a jejích partnerů, koncentrace vědeckého potenciálu na jednom místě a efektivní přenos výsledků vědy a výzkumu do aplikační sféry. Za tímto účelem byly v areálu na ulici Šlechtitelů v Olomouci vybudovány čtyři nové výzkumné objekty včetně skleníků a vybaveny nejmodernějšími přístroji a technologiemi, např. vysokorychlostním cytometrem, konfokálními mikroskopy nebo automatickou linkou pro fenotypizaci rostlin.

Mezi další cíle projektu patřilo posílení vědeckých týmů Centra o kvalitní mladé výzkumníky. Řady vědeckých pracovníků Centra rozšířili molekulární biologové, genetici, biochemici, biofyzici i zemědělci. Přibližně 15 % ze současných 140 vědců jsou odborníci ze zahraničí. Posily do budoucna si Centrum zajišťuje také tím, že se prostřednictvím svých pracovníků i zmíněné unikátní infrastruktury podílí na výchově mladé generace výzkumníků, zejména z řad studentů Přírodovědecké fakulty UP.

V Centru probíhá jak základní, tak aplikovaný výzkum, molekulami počínaje a polními experimenty konče. Z vědeckých úspěchů pracovníků Centra lze jmenovat např. dokončení fyzické mapy krátkého ramene chromozómu 7D u pšenice a identifikace genu řídícího infekci žita houbou Claviceps purpurea, vývoj nové metody pro identifikaci plísňových fytopatogenů pomocí spektrometrie, či objasnění mechanismu vzniku některých reaktivních forem kyslíku, které se v rostlinách tvoří za stresových podmínek. O efektivní a kvalitní výzkumné práci vypovídá asi 200 odborných článků v impaktovaných časopisech, které se pracovníkům Centra podařilo během realizace projektu publikovat. Rozvíjející se spolupráce Centra s komerční sférou umožňuje přenášet získané výsledky do biotechnologické a zemědělské praxe. O úspěšnosti tohoto přenosu svědčí 9 uznaných patentů, několik užitných vzorů a certifikovaná metodika.

Centrum Regionu Haná

Centrum působí jako Regionální kancelář pro Evropskou biotechnologickou federaci. V rámci projektu byly zorganizovány dvě mezinárodní konference s názvem Green for Good I a II zaměřené na rostlinné biotechnologie. Pracovníci Centra jsou zapojeni do řady národních i mezinárodních projektů a jsou úspěšní při získávání projektů nových. Centrum získalo také projekt z Národního programu udržitelnosti, jehož prostředky může využít na pokrytí významné části provozních nákladů a nové investice v nadcházejících letech.

Z výše uvedeného vyplývá, že Centrum regionu Haná má předpoklady k tomu, aby úspěšně působilo v oblasti rostlinných biotechnologií v regionálním, národním i mezinárodním měřítku.