Zasedání Výkonné rady Evropské biotechnologické federace v Barceloně

Dne 27. ledna 2014 se konalo zasedání Výkonné rady EFB, tentokrát v hlavním městě Katalánska – v Barceloně. Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace sdružující národní biotechnologické asociace, univerzity, vědecké instituce, biotechnologické firmy a odborníky. Cílem EFB je propagace biotechnologie, podpora bezpečného, udržitelného a přínosného využití přírodních věd, podpora výzkumu a špičkových inovací v biotechnologii, poskytování prostoru pro interdisciplinární a mezinárodní spolupráci, zlepšování vědeckého vzdělání a zprostředkování dialogu mezi vědeckou obcí a širokou veřejností. EFB má 108 členů z řad institucí z celé Evropy a 13 500 členů z řad odborníků.IMG-20140127-00290

Jednání rady probíhalo v konferenční místnosti hotelu na jednom z nejrušnějších a turisticky nejnavštěvovanějších míst v Barceloně – Placa d´Espanya. Členové rady se však nenechali rozptylovat a od rána se věnovali nabité agendě. Mezi účastníky nechyběl prezident federace Marc Van Montagu (laureát World Food Prize 2013), viceprezident Jeff Cole nebo např. Alfredo Aguilar – bývalý vedoucí Generálního ředitelství pro výzkum (Directorate General for Research) Evropské komise. Olomoucké Centrum regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum v Barceloně zastupovali ředitel Centra Ivo Frébort a projektová manažerka Karolina Chvátalová.

Na pořadu jednání bylo představení členů nové bioinženýrské sekce (EBBS), časopis New Biotechnology vydávaný pod záštitou EFB, finanční situace EFB, přidružená studentská organizace YEBN a v neposlední řadě plánovaný biotechnologický kongres ECB16, který se uskuteční 13.–16.7.2014 v Edinburghu. V průběhu jednání se zástupci jednotlivých sekcí a regionálních kanceláří (RBOs) federace střídali v reportování o činnostech svých organizací v uplynulém půlroce. Živě se diskutovalo o možnostech větší soudržnosti federace a efektivnější spolupráce mezi jednotlivými sekcemi a organizacemi. Klíčovým bodem zasedání bylo upřesnění vědeckého programu ECB16 a propagace tohoto kongresu. Zdá se, že se účastníci letního kongresu v Edinburghu mají na co těšit. Kromě přednášek týkajících se témat jako bioprocessing, biochemické inženýrství, průmyslová biotechnologie, biokatalýza, systémová a syntetická biotechnologie, rostlinná a klinická biotechnologie budou probíhat doprovodné akce v podobě workshopů o publikování vědeckých výsledků, o možnostech najít uplatnění po absolvování studia přírodovědných oborů nebo informační schůze pro nové členy EFB. Hlavním rozdílem oproti minulým kongresům bude silný důraz na environmentální biotechnologii.

IMG-20140127-00289

„Hlavním úkolem EFB je ukázat Evropanům, zejména politikům EU, že je nutné zodpovědně přistoupit k řešení hrozící potravinové krize. Bioekonomika by se měla stát prioritou zemědělské politiky EU nyní, za 20 až 30 let už může být pozdě“, popsal Alfredo Aguilar jeden z nejzávažnějších aspektů činnosti EFB, a sice zbavit Evropu mýtů o GMO. Součástí bioekonomické strategie je kromě zajištění dostatku potravy i vytváření nových pracovních příležitostí a zefektivnění práce farmářů jak v Evropě, tak v rozvojovém světě. Důkazem toho, že globální potravinový a populační problém nabývá na intenzitě je i zvolení „potravy“ tématem pro EXPO 2015 v Miláně, kde EFB rovněž plánuje svou účast.

Po stanovení termínu příštího zasedání rady na 12.7.2014 v Edinburghu se přítomní ještě chvíli věnovali diskuzi a poté se vydali na letiště nebo v lepším případě obdivovat krásy Barcelony.