Prestižní ocenění pro výzkumný tým Jaroslava Doležela

Jaroslav Doležel společně se svým výzkumným týmem získali na prestižní konferenci Plant & Animal Genome XXII v San Diegu ocenění za významný příspěvek k přečtení genomu pšenice.

Ve dnech 11. – 15. ledna 2014 se v kalifornském San Diegu konala konference Plant & Animal Genome XXII, jejímž cílem je vytvořit fórum pro diskuzi o nejnovějším vývoji oblasti zkoumání dědičné informace rostlin a živočichů a také pro plánování budoucích projektů zabývajících se tímto tématem. C.R. Haná v Kalifornii reprezentoval vědecký ředitel Jaroslav Doležel. Na zpáteční cestě měl podstatně těžší zavazadlo, protože Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice (IWGSC) jemu a jeho týmu udělilo ocenění za tvorbu úplné sady knihoven DNA pro všech 21 chromosomů pšenice. „Je to opravdu významný úspěch, protože na základě těchto knihoven je postaven velký mezinárodní projekt čtení genomu pšenice. Toto ocenění je pro nás symbolické i z toho důvodu, že jsme je dostali přesně 10 let poté, co jsme poprvé oznámili, že tento klíč k přečtení genetické informace umíme vytvořit,“ vysvětlil Doležel.

ocenění_UEB

Výzkumný tým prof. Doležela je také jedním z hlavních autorů rukopisů dvou článků, které byly ve stejnou dobu odeslány do časopisu Science. První z nich referuje o první úplné sekvenci DNA chromosomu pšenice a druhý pak o identifikaci většiny genů pšenice. Tyto výsledky znamenají zásadní skok v poznání genomu pšenice a urychli zavedení molekulárních metod do šlechtění této nejdůležitější zemědělské plodiny. Pokud vše dobře půjde, budou tyto články publikovány v době konference pořádané Mezinárodním centrem pro šlechtění kukuřice a pšenice (CIMMYT) v březnu 2014 v Mexickém Obregonu. Konference je pořádána u příležitosti 100. výročí narození amerického biologa Normana Borlauga, laureáta Nobelovy ceny míru, který je považován za otce tzv. zelené revoluce ve 40. až 60. letech minulého století. Dnes, na začátku  21. století, přelidněné planetě opět hrozí potravinová krize. Oslava narozenin N. Borlauga je tak symbolickou výzvou, aby lidstvo zodpovědně přistoupilo k řešení tohoto globálního problému. Vědci C.R. Haná na tomto poli již delší dobu intenzivně a úspěšně pracují.