Ceny ředitele C.R.Haná

 V prosinci 2013 byly podruhé v historii Centra uděleny Ceny ředitele pro vědecké pracovníky za vynikající výsledky v roce 2013. Ocenění byla udělována ve 4 kategoriích (základní výzkum, aplikovaný výzkum, výsledky v grantových soutěžích a smluvní výzkum) a slavnostní předání cen proběhlo u příležitosti zasedání Vědecké rady dne 12.12.2013.

Kvalitní výsledky dosažené vědeckými pracovníky umožnily předat celkem 21 ocenění oproti loňským 12.P1050392

Seznam oceněných dle jednotlivých kategorií je k nahlédnutí zde.