První výrobek C. R. Haná uveden na trh

Varroa lampa neboli fumigační lampa slouží jako pomůcka pro léčení včel. Lampa je určená k aplikaci léčiv proti kleštíku včelímu ( Varroa destructor) na principu cirkulace vzduchu s účinnou látkou bez přímého zásahu do včelího díla v úlu. Tato pomůcka pro léčení včel vznikla na Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), který je jedním z partnerů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. VÚRV zajišťuje výrobu i distribuci fumigační lampy, kterou můžete zakoupit i ve Včelařských potřebách Koppová na tř. Míru v Olomouci.

DSCN3338

DSCN3346

DSCN3340

Varroa lampa je chráněna užitným vzorem registrovaným u Úřadu průmyslového vlastnictví, jeho původci jsou Ing. Karel Dušek, CSc. a Ing. Elena Dušková. Vznikla na základě bohatých zkušeností původců s chovem včel používaných na oddělení jako opylovačů. Použití včelích opylovačů má zásadní vliv na kvalitu množení a udržování mnoha položek spravovaných genobankou. Tato pomůcka pro léčení včel vyvinutá a ověřená při činnosti oddělení je uplatnitelná i v běžné včelařské praxi a první signály z provedených průzkumů naznačují nemalý zájem trhu.