Inovační vouchery – C. R. Haná pomůže firmám s inovacemi

Univerzita Palackého bude spolupracovat při inovací výrobků malým a středně velkým firmám, které uspěly s žádostí o dotaci formou inovačního voucheru Olomouckého kraje. Do propojení vědy a výzkumu s praxí se zapojí i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Centrum regionu Haná bude pro pět regionálních firem řešit do roku 2015 projekty zaměřené na testování a aplikaci nové látky pro výrobní program kosmetické firmy, na efektivnější produkci chemické látky používané ve výrobním programu chemické firmy nebo na testování účinku a optimalizaci složení přípravků ovlivňujících růst, vývoj a výnos zemědělských plodin.

Podnikatelské subjekty budou moci využít rozsáhlé know-how širokého spektra vědeckých pracovníků centra, jejich zkušeností a špičkového přístrojového vybavení. Firmy mohou na spolupráci s vědeckým pracovištěm v oblasti inovací čerpat až 149 tisíc korun na nákup výzkumných služeb v hodnotě až 200 tisíc korun.

Olomoucký kraj, statutární město Olomouc a Regionální rada ROP Střední Morava podpořili ve druhém kole programu celkem 51 inovačních projektů. Seznam úspěšných žadatelů schválili v dubnu krajští radní. Jedná se o malé či střední podnikatele, kteří chtějí vytvořit nový či inovovaný produkt a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost na trhu. Firmy mohou díky voucherům platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi. Celková podpora dosáhne 6,9 milionu korun, na financování se podílí Regionální rada ROP Střední Morava, Olomoucký kraj a město Olomouc.