Mikrobiologická bezpečnost potravin aneb nekonečný příběh

V úterý 22.4.2014 Centrum regionu Haná navštívila prof.  Ing. Kateřina Demnerová, CSc. , držitelka ceny Milady Paulové v oboru chemie za rok 2011.

Profesorka Demnerová působí jako vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické, kde vybudovala laboratoř potravinářské mikrobiologie a geneticky modifikovaných mikroorganismů.  Dlouhodobě se zabývá především mikrobiologií a činností mikroorganismů, které jsou člověku prospěšné. Významná část jejích výzkumných aktivit je zaměřená na mikrobiologickou bezpečnost potravin, jíž se týkala i její olomoucká přednáška. Prof. Demnerová velmi poutavě osvětlila řadu problémů, se kterými se potýkáme při zpracování, transportu či skladování potravin. Svými častými dotazy možná studenty občas zaskočila, ale jistě i pro ně byla přednáška příjemným zpestřením na závěr cyklu přednášek externích přednášejících organizovaných v rámci OPVK projektu: Příprava absolventů přírodovědných oborů pro uplatnění v evropských biotechnologických institucích.

S Kateřinou Demnerovou by C. R. Haná rádo spolupracovalo i do budoucna, a sice s občanským sdružením Biotrin, jehož je předsedkyní. Bulletin vydávaný sdružením nese název Svět biotechnologií a informuje o aktuálním vývoji biotechnologií v oblasti zemědělství, lékařství, potravinářském či chemickém průmyslu. Cílem spolupráce by mělo být podrobné a zmapování dění v oblasti biotechnologií v České republice, propojení a ucelení objektivních informací o geneticky modifikovaných organismech a jiných oblastech, které by byly k dispozici jak odborné, tak laické veřejnosti. Mělo by tak mimo jiné dojít k odstranění mýtů o genovém inženýrství a jakési osvětě mezi lidmi, aby se nedali snadno zmanipulovat populistickými výroky politiků. Názorným příkladem takové manipulace je příspěvek Radka Johna (kandidáta Věcí Veřejných do Evropského parlamentu) v Parlamentních listech z poloviny března. Pan John, i když hovoří o studii ruských vědců, se zde evidentně odvolává na studii týmu profesora Séraliniho z University of Caen, Francie (Séralini et al: Long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Food and Chemical Toxicology 50: 4221-4231, 2012), která však byla předmětem mezinárodní vědecké kritiky a článek byl dodatečně vyřazen z vědeckých publikací. V dalších úvahách pan John konstatuje, že „v Evropě stejně jako v České republice GMO nepotřebuje nikdo“, nicméně nezasvěceným čtenářům zamlčuje, že i když se EU staví kriticky k pěstování geneticky modifikovaných rostlin, každoročně dováží zhruba 40 miliónů tun geneticky modifikovaných plodin ze zámoří. Tyto dovozy tvoří 70% spotřeby proteinových krmiv pro dobytek a bez nich by EU už dávno nebyla soběstačná v produkci vepřového a kuřecího masa. Společnou snahou sdružení Biotrin a C. R. Haná je čelit takovýmto mýtů a zneužívání vědeckých informací v soupeření politiků, prezentovat ověřené výsledky vědců a široce informovat laickou veřejnost.