Seminář „Quo Vadis, Scientia? Udržitelnost výzkumných center.“

Dne 15.  dubna se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konal seminář Quo Vadis, Scientia? Udržitelnost výzkumných center organizovaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.Seminář se konal pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové. Přítomné přivítala senátorka Eva Syková, místopředsedkyně výboru, která seminář také moderovala.

senat_foto senat_foto_2

V úvodu vystoupili zástupci MŠMT ČR a MMR ČR. Následovaly prezentace a příspěvky jednotlivých výzkumných center. O vzniku, činnosti a cílech C. R. Haná přítomné informoval jeho vědecký ředitel prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. Velvyslanec Norského království v Praze J. E. J. Eikaas představil česko-norský výzkumný program. Se svým příspěvkem vystoupil také místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. P. Bělobrádek. Následná diskuse se týkala problémů české vědy a výzkumu, financování, kvality a rozvoje výzkumných center. V závěru semináře senátorka E. Syková zahájila výstavu seznamující s projekty realizovanými s podporou evropských programů a ČR, kde je C. R. Haná reprezentováno bannerem informujících o jednotlivých výzkumných programech a odděleních.