Setkání mladých vědců v Olomouci s názvem „Trendy ve výzkumu přírodních produktů“

Evropská fytochemická společnost (PSE) ve spolupráci s  Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzity Palackého uspořádá v Olomouci ve dnech 23. – 25. června 2014 konferenci s názvem „Trendy ve výzkumu přírodních produktů“ (Trends in Natural Products Research). Konference by měla sloužit zejména jako platforma pro prezentaci výsledků práce a diskuzi mladých vědců z Evropy a zbytku světa v oblasti přírodních látek z léčivých rostlin. Cílem setkání je posílení spolupráce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v rámci Evropy. Během konference zazní více jak 50 přednášek. Mezi zvané řečníky patří význační fytochemici,  např. Lars Bohlin (Uppsala, Švédsko), Dan Staerk (Copenhagen, Denmark), Douglas Kinghorn (Columbus, Ohio) nebo Rohan Davis (Brisbane, Austrálie). Konference se zúčastní více jak 170 vědců z celého světa a bude prezentováno 120 plakátových sdělení.

Součástí vědeckého programu budou hlavní oblasti fytochemie, to jest farmakognosie, farmakologie, analytická chemie, syntéza přírodních látek a studium jejich biologických účinků. Dále se konference bude věnovat kultivaci, šlechtění, biochemii a fyziologii léčivých rostlin s ohledem na obsahové látky, a v neposlední řadě i vývoji léčiv na bázi přírodních sloučenin. Vybrané přednášky a postery mladých vědeckých pracovníků a doktorandů budou oceněny následujícími cenami: Wiley PCA award (cena sponzorovaná časopisem Phytochemical Analysis z nakladatelství Wiley), TEVA award (cena sponzorovaná firmou Teva Czech Industries s.r.o.) a Pierre Fabre Award (cena sponzorovaná PSE).

Kromě vědeckého programu se budou účastníci moci pokochat historickým centrem města Olomouce a Kroměříže se všemi jejich krásami. Konference je organizována v Olomouci ve spojitosti s nástupem prof. Miroslava Strnada do funkce prezidenta Evropské fotochemické společnosti na konci dubna 2014.