Vědcům z Olomouce se podařilo prolomit difrakční limit při sledování dynamiky cytoskeletu v rostlinných buňkách.

Nová studie pod názvem „Dynamics and organization of cortical microtubules as revealed by super-resolution structured illumination microscopy“, která byla publikována v prestižním odborném americkém časopise Plant Physiology, je výsledkem spolupráce mezi vědci z  Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) UP Olomouc. Laboratoř Oddělení buněčné biologie CRH, vedená profesorem Jozefem Šamajem, a laboratoř Genomové integrity ÚMTM, vedená profesorem Jiřím Bártkem spojily expertní zkušenosti rostlinných biologů s využitím špičkového technického vybavení pro super-rozlišovací mikroskopii. Aplikace této komerčně dostupné mikroskopické platformy, pracující na principu strukturovaného osvětlení, při detailním studiu rostlinných buněk vedla k dokumentaci struktury a organizace kortikálních mikrotubulů s vysokým rozlišením dosahujícím 100 nm. Výjimečnost této práce spočívá ale v tom, že poprvé v rostlinné biologii bylo dosaženo tohoto rozlišení, které je hluboko pod úrovní Abbého difrakčního limitu světelné mikroskopie (200 nm), při studiu dynamiky subcelulárních struktur v žijících rostlinách. Jedná se tedy o pionýrskou práci, která nastínila budoucí možnosti aplikace super-rozlišovacích mikroskopických technik při studiu dynamiky eukaryotických buněk na molekulární úrovni.

Na získání dat publikovaných v této práci mají výrazný podíl především Dr. Georgios Komis z CRH a Dr. Martin Mistrík z ÚMTM.

Více informací naleznete zde

vizualizace_JS

Vizualizace kortikálních mikrotubulů pomocí super-rozlišovací mikroskopie.