Podpis memoranda o spolupráci mezi Univerzitou Palackého (C. R. Haná) a společností Biotrin

Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou Palackého zastoupenou Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a občanským sdružením Biotrin bylo podepsáno děkanem Přírodovědecké fakulty – prof. Ivo Frébortem a předsedkyní sdružení prof. Kateřinou Demnerovou.

Biotrin je nezisková organizace, která se od roku 1997 ve spolupráci s vědeckými ústavy, univerzitami a zahraničními partnery zabývá šířením vědeckých informací o moderních biotechnologiích, zejména geneticky modifikovaných organismech (GMO). K plnění tohoto cíle zpracovává publikace, organizuje semináře, tiskové konference, vydává internetové noviny Svět biotechnologií a provozuje webovou stránku www.biotrin.cz.

Obě  strany se shodly na potřebě podrobně a kontinuálně informovat odbornou i laickou veřejnost o moderních biotechnologiích a formách šlechtění rostlin, a to zejména šířením výsledků vědeckého výzkumu prostřednictvím Světa biotechnologií a prostřednictvím organizací seminářů na téma GMO.