Publikace nové metodologické knihy o rostlinných mitogenem aktivovaných proteinových kinázách (MAPK)

Kniha s názvem “Rostlinné MAP kinázy: Metody a protokoly” byla vydána v souvislosti s renomovanou sérií publikací Metody molekulární biologie TM vydanou nakladatelstvím Humana Press/Springer. Editorské práce se ujali Dr. George Komis a prof. Jozef Šamaj z Oddělení buněčné biologie C. R. Haná. Za účelem sepsání obsažného díla vyzvali editoři vysoce kvalifikované odborníky na rostlinné MAPK, kteří zaznamenali nejnovější poznatky z oblasti MAPK v 19 zevrubných metodologických kapitolách zaměřených na řešení problémů. Vědecký tým prof. Šamaje přispěl 5 kapitolami zabývajícími se od molekulární biologie rostlinných MAPK, přes subcelulární lokalizaci, live imaging až po biochemickou analýzu. Obsah knihy a informace o možnostech koupě knihy naleznete zde.