C.R.Haná na televizi Prima

Dne 17.6. odvysílala TV Prima ve svém odpoledním zpravodajském programu reportáž z Oddělení buněčné biologie o jejich přelomovém prolomení difrakčního limitu při sledovánídynamiky cytoskeletu v rostlinných buňkách. Pomocí špičkového technického vybavení pro super-rozlišovací mikroskopii se vědcům podařilo zdokumentovat strukturu a organizaci kortikálních mikrotubulů s vysokým rozlišením dosahujícím 100 nm. Celou reportáž sledujte zde.