Úspěch studenta přírodovědecké fakulty na mezinárodní konferenci mladých vědců „Trends in Natural Products Research 2014“

Udělováním cen za nejlepší přednášky i postery skončila dnes v hotelu Flora mezinárodní konference nazvaná Nové trendy ve výzkumu přírodních produktů, které se zúčastnilo přes 200 mladých vědců a studentů z 50 zemí světa. Jedno z ocenění si odnesl student přírodovědecké fakulty Vladimír Skalický, který byl mezi 13 laureáty jediným tuzemským zástupcem.

Student čtvrtého ročníku experimentální biologie získal cenu časopisu Phytochemical Analysis prestižního nakladatelství Wiley za nejlepší poster. „Poster byl o mé bakalářské práci, v níž jsem se věnoval separaci proteinů, které interagují s rostlinnými hormony cytokininy. Byla to moje první prezentace na odborné konferenci, s posterem mi pomáhal vedoucí bakalářské práce. Připravovali jsme ho intenzivně asi dva týdny. Ocenění jsem nečekal a moc mě potěšilo,“ uvedl Skalický, který plánuje věnovat se dál vědě a po promoci se přihlásit na doktorské studium.

Na konferenci si především mladí vědci předávali zkušenosti a získávali informace o nových trendech bádání zejména v oblasti přírodních látek a jejich využití pro léčivé účely. Konferenci pořádá každoročně Evropská fytochemická společnost, letos ve spolupráci s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

„Zájem byl rekordní, což nás velmi potěšilo. Přijeli lidé z celého světa a zazněly zde vynikající přednášky od řady špičkových vědců. Nejvíce se hovořilo o přírodních látkách, jejich biologické aktivitě a možném využití zejména v medicíně,“ uvedl prezident konference a od letošního dubna i předseda Evropské fytochemické společnosti Miroslav Strnad.

Od pondělí na konferenci zaznělo 50 přednášek a účastníci prezentovali 131 posterů. Cílem setkání bylo posílit spolupráci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z různých zemí. Součástí vědeckého programu byly hlavní oblasti fytochemie, tedy farmakognosie, farmakologie, analytická chemie, syntéza přírodních látek a studium jejich biologických účinků. Účastníci se ale věnovali i kultivaci, šlechtění, biochemii a fyziologii léčivých rostlin s ohledem na obsahové látky a v neposlední řadě i vývoji léčiv na bázi přírodních sloučenin. (text: Martina Šaradínová)