Úspěch nově otevřeného oboru Biotechnologie a genové inženýrství

Od zimního semestru 2014 se studentům jak bakalářského, tak magisterského studia otevře možnost studovat nově zavedený obor Biotechnologie a genové inženýrství. Počet přihlášek přesáhl 140 na bakalářské studium a 15 na magisterské studium. „Jsme rádi, že se hned prvním rokem přihlásilo tolik studentů a hlavně, že tento nový obor má velkou perspektivu vzhledem na kvalitní přístrojové vybavení a personální zabezpečení v nově vybudovaném Centru regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“, uvedl prof. Šamaj (garant oboru).

OBB CRH

Obor Biotechnologie a genové inženýrství se věnuje studiu a praktické aplikaci technologií, které využívají živých biologických systémů k výrobě široce uplatnitelných produktů. Genové inženýrství je disciplína, která dovoluje přenos genů a zásah do genomů organismů pomocí moderních technologií rekombinantních DNA. Narůstající uplatňování biotechnologií neustále zvyšuje zájem o odborníky v oblasti základního výzkumu, vývoje a praktických aplikací moderních biotechnologických postupů, což byl jeden z hlavních důvodů pro akreditaci zmíněného oboru.

Obor Biotechnologie a genové inženýrství poskytne absolventům bakalářského studia základní teoretické a praktické vědomosti o podstatě biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů. Absolventi se budou schopni orientovat v moderních biotechnologických metodách a postupech, a prakticky je uplatňovat.

Ti, kdo se rozhodnou studovat i navazující magisterský obor, se stanou všestranně připravenými odborníky pro laboratorní, vědecko-výzkumnou a technologickou praxi s širokým rozhledem v problematice molekulární biologie, biochemie, buněčné biologie, mikrobiologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplín. Studenti se naučí ovládat teoretické a praktické principy moderních technologií produkujících bioprodukty rostlinné a mikrobiální buňky, produkce biofarmak, nových odrůd plodin a biologicky účinných látek.

Absolventi oboru mohou najít uplatnění v oblasti zemědělských, potravinářských, chemických, farmaceutických a environmentálních biotechnologií. Mohou pracovat v laboratořích, výrobních a biotechnologických zařízeních firem a výrobních podniků v oblastech zemědělství, potravinářství a farmaceutického průmyslu, včetně akademických institucí, výzkumných a šlechtitelských ústavů a státní správy zajišťující kontrolu životního prostředí. Absolventi magisterského studia budou schopni tvořivě řídit, modelovat, simulovat a kontrolovat biotechnologické postupy, optimalizovat výrobní procesy a hodnotit geneticky modifikované organizmy, suroviny a biologicky aktivní látky z hlediska jejich možného biotechnologického zpracování a zemědělského uplatnění.