12. konference Ph. D. studentů o experimentální biologii rostlin

První užitečné zkušenosti s prezentací vlastní vědecké práce na odborném fóru získávali účastníci mezinárodní PhD studentské konference experimentální biologie rostlin. Konference proběhla 4. – 5. 9. na přírodovědecké fakultě a byla určena především pro doktorandy, nicméně možnost prezentovat ale dostali i studenti magisterského studia.

DSCN4007 DSCN4001 DSCN3999          DSCN3997

Na již 12. konferenci pro Ph. D. studenty během dvou dní zazněly přes dvě desítky přednášek a účastníci představili více než 40 posterů. Spektrum témat bylo široké od buněčné a molekulární biologie přes biochemii až po fyziologii a fenotyping.

Konference organizovaná Českou společností experimentální biologie rostlin, Univerzitou Palackého a C. R. Haná se koná každoročně již od 90. let tradičně v České či Slovenské republice. Každým rokem však stoupá zastoupení jiných národností. Mezi letošními 70 účastníky jsou zástupci deseti národností. „Klademe velký důraz na to, aby konference byla opravdu mezinárodní. Oficiálním jednacím jazykem je proto angličtina, ve které se studenti učí prezentovat a diskutovat s kolegy. Je důležité, aby poznali i tuto stránku vědy, tedy komunikaci mezi lidmi. Navzdory internetu je totiž ve vědě stále důležité  navazování  osobních kontaktů, schopnost diskutovat a představit svou práci,“ uvedl hlavní organizátor konference Lukáš Spíchal z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

Konferenci na domácí půdě si nenechala ujít zdejší studentka Patricie Johnová. „Chci prezentovat svoji práci, protože je to skvělá příležitost, jak se připravit na mezinárodní konference v zahraničí. Věnuji se rostlinným hormonům – cytokininům, které hrají klíčovou roli v mnoha vývojových fázích života rostlin,“ vysvětluje Johnová.

Na závěr konference byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší poster a prezentaci. Autorkou nejlepšího posteru je Ivona Kubalová, Ph. D. studentka z Oddělení molekulární biologie C.R.Haná, která získala odměnu ve výši 1000 Kč. Jako nejúspěšnější tři prezentující byli oceněni Jan Skalák (CEITEC, 5000 Kč), Lukáš Nosek (CRH, 3000 Kč) a Olga Ryparová (CRH, 2000 Kč).

Pak už následovalo jen pozvání na plánované budoucí akce pod záštitou České společnosti experimentální biologie rostlin a Evropské federace společností rostlinné biologie prostřednictvím zdravice prezidentky obou institucí Jany Albrechtové, která zároveň vyjádřila poděkování místnímu organizačnímu týmu. Těšit se můžete na v pořadí 13. Konferenci Ph.D. studentů v roce 2015 pořádanou Michalem V. Markem z organizace CzechGlobe, AV ČR a také na Kongres rostlinné biologie EPSO/FESPB v Praze od 26. – 30. 6. 2016.