Science Meets Business

Nejnovější výzkumné výstupy holických center přilákaly do Olomouce desítku firem

Expertní spolupráci v oborech fyzikální chemie, molekulární biologie nebo biotechnologie nabídlo firmám setkání Science Meets Business in Olomouc, které se včera uskutečnilo v holickém areálu přírodovědecké fakulty. Nejnovější výsledky výzkumu a možnosti jejich aplikací v praxi představily Centrum regionu Haná a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů.

Výstupy výzkumů a aplikační potenciál holických center představili jejich pracovníci Pavel Tuček, Lucie Plíhalová a Libor Hájek, kteří shodně zdůraznili jejich význam a objasnili konkrétní možnosti propojení akademické a komerční sféry. „Pro konkrétní aplikace umíme vyvinout přístroje a připravit funkční materiály na míru,“ zdůraznil Tuček při prezentaci výzkumného zaměření RCPTM. Požadavkům komerční sféry se stále intenzivněji otevírá také Centrum regionu Haná. „Nadějné výsledky výzkumu jsme schopni dopracovat pro potřeby firem a vytvořit inovativní produkt, který je převoditelný do praxe,“ uvedla Plíhalová.

Nabídka aplikací vědecko-výzkumných výstupů do praxe komerčních firem se týkala především vývoje nových růstových stimulátorů a jejich transferu do odvětví zemědělství , příprava látek pro kosmetické využití, výzkumu uhlíkových struktur a nanomateriálů i řady patentovaných technologií. Součástí prezentace byly také zkušenosti s vypracováním projektů nebo získáváním inovačních voucherů.

Program včerejšího setkání zahrnul také prohlídku konkrétních provozů, kde si zájemci mohli ověřit špičkovou přístrojovou vybavenost jednotlivých pracovišť. Při komentovaných exkurzích nahlédli do mikroskopického parku, spektroskopické a magnetické laboratoře RCPTM a v Centru regionu Haná si prohlédli nové zařízení pro sledování fenotypických znaků rostlin – fenotypizační linku.

Organizátoři setkání oslovovali potenciální účastníky na základě předešlých kontaktů, pozvání obdrželi ale také zástupci nových firem, u nichž lze zájem o nejnovější výsledky výzkumu předpokládat. „Jde o firmy, které provádějí inovace, mají zájem o spolupráci s výzkumnými centry a hledají nové výsledky výzkumů. Dnešní prezentaci zašleme také těm zájemcům, kteří se z časových důvodů nemohli dostavit a domluvíme individuální schůzky,“ dodal Hájek.

Možnost seznámit se s novými výsledky výzkumu a vývoje obou center uvítali například zástupci firmy Agra Group, největšího tuzemského výrobce kapalných růstových hnojiv a stimulátorů. „Máme za sebou už jeden společný projekt zaměřený na biologicky aktivní látky – cytokininy a auxiny. Věnujeme se jim dlouhodobě a kvůli nim jsme tu i dnes,“ uvedl firemní specialista pro ochranu rostlin Martin Bárnet.

Setkání výzkumníků a zástupců podnikatelské sféry jsou podle Tučka oboustranně přínosná. „Určitě to má dopad pro firmy, které si tak uvědomí důležitost inovací. Navazují se partnerství v rámci inovačních voucherů i případných vstupů do projektů. A jsou i případy, kdy formou smluvního výzkumu dochází k rychlé komerční aplikaci,“ komentoval možné dopady podobných setkání Tuček.