Nový růstový stimulátor Laboratoře růstových regulátorů připraven k prodeji

Růstový stimulátor obsahující látku licencovanou ÚEB společnosti BEIDEA s.r.o. je připraven k prodeji pod názvem TRISOL LICIT.

Společná laboratoř růstových regulátorů Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) je zapojena do činnosti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Kromě samotné vědeckovýzkumné činnosti se dlouhodobě zaměřuje i na komercializaci některých dosažených výsledků. V letošním roce byla uzavřena licenční smlouva mezi ÚEB a společností BEIDEA s.r.o. udělující společnosti právo využívat patentově chráněný vynález na látku odvozenou od 6-benzylaminopurinu k prodeji v České a Slovenské republice.

BEIDEA s.r.o. se zabývá vývojem a prodejem nových přípravků pro zemědělství a zahradnictví ovlivňujících růst a vývoj rostlin vč. využívání nově vyvinutých látek s novými nebo vylepšenými vlastnostmi.

Uzavřená licenční smlouva znamená pro ÚEB a potažmo i CRH konkrétní výstup, který vedl od základního až k aplikovanému výzkumu a finálnímu produktu pro zemědělství, který komercionalizuje společnost BEIDEA s.r.o. Pro BEIDEA s.r.o. spolupráce přináší možnost inovovat stávající a vytvořit nový produkt v portfoliu výrobků pro zemědělskou praxi a být konkurenceschopnou vůči především zahraniční konkurenci v oboru. Spolupráce potvrdila, že je možné rychlé uvedení výsledků výzkumu do praxe – licenční smlouva byla uzavřena v červnu tohoto roku a nový přípravek obsahující licencovanou látku je již nyní připraven k zahájení prodeje pod názvem TRISOL LICIT. Tento stimulátor bude určen pro polní plodiny (řepka, pšenice, ječmen, kukuřice, brambory, cukrovka) a jeho aplikace bude zaměřena na podporu růstu, metabolismu rostlin a eliminaci abiotického stresu (http://www.trisol.farm/pripravky_profi/licit.html).

Licenční příjmy budou použity pro další rozvoj vědeckovýzkumných aktivit.