Spolupráce oddělení buněčné biologie a oddělení biofyziky vedla k článku na titulní straně časopisu Journal of Proteome Research

17. října 2014 byl přijat rukopis s názvem Proteomic and Biochemical Analyses Show a Functional Network of Proteins Involved in Antioxidant Defense of the Arabidopsis anp2anp3 Double Mutant, který vznikl společnou prací dvou oddělení C. R. Haná a sice Odd. buněčné biologie a Odd. biofyziky.

Jedná se o komparativní proteomickou analýzu mutanta Arabidopsis thaliana anp2anp3 s příslušnou divokou odrůdou Wassilevskaja. Více informací se dočtete zde.