Jaroslav Doležel získal za výzkum Cenu ministra

Vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Doležel dnes převzal Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Světově uznávaný vědec ocenění získal za mimořádné výsledky výzkumu dědičné informace rostlin.

Profesor Doležel Žurnálu prozradil, že oznámení o udělení ceny ho překvapilo. „Věděl jsem, že mne Univerzita Palackého navrhla, ale nečekal jsem, že bych mohl být vybraný mezi pět oceněných akademiků. O to větší jsem měl radost. Považuji to za ohodnocení dlouhodobé a systematické práce celého týmu. A je to pro mne i mé kolegy obrovská motivace. Velmi si také vážím toho, že mne navrhla univerzita, na které víc než dvacet let přednáším,“ řekl Doležel.

Průkopník chromozomové genomiky

Ve své práci se Doležel zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její strukturu a změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů. Se svým týmem vypracoval nové metody, které usnadňují analýzu složitých genomů a v rámci mezinárodních projektů se podílí na čtení dědičné informace významných druhů rostlin. Je zakladatelem a průkopníkem chromozomové genomiky, která umožňuje studovat a číst dědičnou informaci složitých organismů po částech – chromozomech.

V letošním roce zaznamenala skupina vědců pod jeho vedením dva velké úspěchy. Prvním bylo dokončení přípravy knihoven DNA z jednotlivých chromozomů pšenice, které jsou nutné pro přečtení kompletní dědičné informace této pro výživu lidstva důležité plodiny. Druhým bylo publikování hrubé sekvence jednotlivých chromozomů pšenice v časopise Science, na němž se profesor Doležel podílel jako jeden z klíčových autorů.

Význam pro výživu lidstva

„Výsledky prací profesora Doležela a jeho týmu v oblasti chromozomové genomiky rostlin představují převratný nástroj v poznání zejména tak složitých genomů, jako je ten pšeničný. A otevírají tedy vysoce racionální cestu k detekci klíčových hospodářsky významných genů,“ uvedl o svém kolegovi Zdeněk Opatrný z Univerzity Karlovy.

Výsledky dlouholetého výzkumu mohou mít bezprostřední využití v zemědělské praxi. Jsou podkladem pro zavádění nových metod šlechtění pomocí molekulárních metod. „Vzhledem k tomu, že obyvatel na planetě přibývá, je nutné zvyšovat světovou produkci potravin. Pšenice bude hrát v tomto ohledu klíčovou roli. Je proto potřeba zvyšovat její výnosy i odolnost vůči chorobám a škůdcům,“ řekl již dříve Doležel.