Odborníci mapují úhyny včelstev a jejich příčiny za spolupráce včelařů

Informace o úhynu včelstev či rizikových faktorech, které mohou zmařit úspěšné přezimování včel, přinese projekt s názvem COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Tuzemskou část mezinárodního průzkumu zajišťuje přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ. Díky jeho výsledkům odborníci poradí včelařům, kteří letos zažívají kritický rok, jak účinněji ochránit včely před záhubou.

Dušek04

K úspěšnosti projektu je potřeba, aby co nejvíce tuzemských včelařů do konce května vyplnilo volně dostupný dotazník s dvacítkou otázek – ZDE.

„Data sesbíráme a vyhodnotíme. Můžeme z nich zjistit úhyny včelstev v celé republice, jednotlivých krajích, případně okresech a charakterizovat klíčové léčebné zásahy v sezoně. Cílem je sledovat i rizikové faktory, které mohou mít na úhyn včelstev vliv,“ uvedl biochemik a včelař Jiří Danihlík z přírodovědecké fakulty.

COLOSS je mezinárodní výzkumná asociace aktuálně sponzorovaná Ricola Foundation z programu Nature & Culture s cílem objasnit příčiny hromadných úhynů včelstev. COLOSS koordinuje výzkumné aktivity, propaguje společné metodiky a vědecké programy s důrazem na transfer vědeckých poznatků do včelařské praxe.

V celé zemi je zhruba 47 tisíc včelařů. V loňském roce se jich do mezinárodního projektu z roku 2007 zapojilo 556, což je přibližně 1,2 procenta.

„Včelaři v dotazníku uvádějí například to, kolik měli včelstev před zimou, kolik po zimě, jaké příznaky nemocí u nich pozorovali, jaký způsob léčby provedli a kdy k němu přistoupili. Čím více jich dotazníky vyplní, tím přesnější výsledky budou. Snažíme se získat informace od všech včelařů, tedy i od těch, kteří neměli úhyny žádné nebo jen malé, protože díky nim se nám podaří najít úspěšné strategie vedení včelstev během roku,“ upozornil Danihlík.

Loňský rok byl pro tuzemské včelaře klidný a potvrdil to i tehdejší průzkum asociace COLOSS. Ztráty včelstev v Česku činily 6,6 procenta a patřily k jedněm z nejnižších v Evropě. Letos je ale situace odlišná, včelaři hlásí masivní úhyny. „Mluví se hlavně o varroóze, ale tato nemoc se dá relativně účinně léčit. Je otázka, jestli včelaři zásahy proti varroóze udělali, či ne. My z průzkumu můžeme získat informaci, která opatření a jaké zásahy mají největší význam pro zdárné přezimování včelstev. Výsledkem může být i další cílené vzdělávání včelařů, které jim pomůže zvládat choroby včel,“ doplnil Danihlík.

České dotazníkové šetření bylo spuštěno v březnu. Anonymní dotazník bude na internetu dostupný do 29. května. Průzkum se koná i v dalších zemích. Nejaktivněji k němu loni přistupovali včelaři v Portugalsku (dotazníky vyplnilo 14,1 procenta včelařů), Irsku či Rakousku.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Funguje od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v Česku. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař.