Polní kázání na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci

Pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin uspořádali dne 17. 6. 2015 jubilejní dvacáté Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, kterého se zúčastnilo přes padesát návštěvníků odborné i laické veřejnosti, včetně zástupce Ministerstva zemědělství a zahraničních hostů. Vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Karel Dušek, CSc. účastníky seznámil se současnou problematikou práce s kolekcemi genetických zdrojů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, která je řešena v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiverzity, Institucionálního záměru a dalších projektů řešených na pracovišti. Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak probíhá regenerace genetických zdrojů zelenin a LAKR v technických izolátorech a v polních kolekcích, a dále polní experimenty probíhající v rámci řešení projektů NAZV, TAČR a Institucionálního záměru. Dozvěděli se, odkud pocházejí vybrané druhy LAKR, která část rostliny se používá jako droga a co léčí, a také to, jak jsou jednotlivé druhy významné z hlediska včelí pastvy. V rámci doprovodného programu návštěvníci mohli vidět a poznávat semena našich nejběžnějších zelenin a dalších plodin, po vůni poznat různé druhy bylinek a koření používané v kuchyni, ale také si prohlédnout kultury léčivých hub pěstovaných in vitro. Velkému zájmu se těšila degustace domácích bylinkových sirupů z meduňky a máty. I přes to, že panovalo poněkud chladné počasí, se Polní kázání na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci vydařilo.