Včelí den na VÚRV

Včelí den na pracovišti Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin, který se konal dne 15. 7. 2015, zahájil vedoucí výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin Ing. Karel Dušek, CSc. V úvodu stručně shrnul aktivity pracoviště spojené s regenerací a konzervací genofondů zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Další program byl už výhradně věnován včelařské problematice a opylovacímu servisu. Protože většina položek genetických zdrojů uchovávaných na pracovišti je cizosprašná, je nutná jejich regenerace v podmínkách technické izolace za použití opylovatelů. Od roku 2010 pracoviště využívá vlastní opylovací servis, jehož základ tvoří včelnice s 18 kmenovými včelstvy včely medonosné a další vybavení. Kromě praktické ukázky použití varroa lampy určené k aplikaci léčiva proti kleštíku včelímu, mohli letos návštěvníci vidět novinku – zařízení k míchání a dávkování cukerného roztoku k přikrmování včelstev. Poté následovala živá diskuze a poradenské okénko. V doprovodném programu se účastníci seznámili s tradičními i méně známými druhy léčivých rostlin významnými pro včelí pastvu, které si poté mohli prohlédnout přímo v polních porostech. Jako malý bonus byly pro návštěvníky připraveny medové štolverky s receptem na jejich přípravu. Letošní velmi hojný počet účastníků z řad odborné i laické veřejnosti ukázal, že Včelí den patří k oblíbeným akcím pořádaným na našem pracovišti.

včelí den_1 včelí den_2

(text a foto: Ivana Doležalová, Irena Petrželová, Pavel Kopecký)