Expozice VÚRV na výstavě Flora Olomouc 2016

Ve dnech 20. až 23. října 2016 se pracovníci Sekce aplikovaného výzkumu zelenin a speciálních plodin VÚRV, v.v.i. v Olomouci zúčastnili podzimní etapy mezinárodní zahradnické výstavy FLORA Olomouc.

Kromě již tradiční ukázky dýní v rámci společné expozice Českého zahrádkářského svazu byli pracovníci tentokrát požádáni o spolupráci na realizaci doprovodného programu expozice hub a mykologické poradny. Dílčí expozice olomouckého pracoviště VÚRV byla nazvána Léčivé houby – jejich pěstování a využití. Návštěvníci se mohli dovědět, jak si vytvořit kulturu a sadbu přímo z plodnic nasbíraných v přírodě a vypěstovat si vlastní úrodu, kde lze vybrané druhy léčivých hub v přírodě najít a na čem je pěstovat. Nechyběla také informace o jedlosti a především o jejich léčivých účincích. Součástí expozice byly in vitro kultury hub na agarových médiích v Petriho miskách a na obilném nebo pilinovém substrátu v zavařovacích sklenicích. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jinak neviditelný svět hub, v přírodě skrytý pod povrchem půdy nebo v útrobách stromů. K vidění byly nejen různé typy podhoubí, ale u některých druhů i počínající tvorba plodnic. Součástí expozice bylo i poradenství, kdy byly přímo na místě zodpovězeny dotazy návštěvníků ohledně využití a pěstování jednotlivých druhů hub.

(text: Irena Petrželová, Ivana Doležalová)