CRH bylo úspěšné v soutěži o projekty GA ČR

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum uspělo v letošní veřejné soutěži Grantové agentury ČR. Podporu získalo devět standardních projektů, loni jich bylo pět. V letošním roce se podařilo prosadit i jeden juniorský grant, v předchozím roce byly dva.

Přehled úspěšných standardních projektů:

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D: Komplexní interakce mezi fytohormony během mrazové aklimatizace

doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.: Editace genomu ječmene systémem CRISPR-Cas – nový nástroj pro moderní šlechtění

Yoshihisa Ikeda, Ph.D.: Kontrola organogeneze a meristémové aktivity v modelovém Arabidopsis Thaliana prostřednictvím různých rostlinotranskripčních faktorů

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.: Genetické a buněčné biologické studium regulace signalizace YODA (MAP3K4) pomocí HSP90 u huseníčku

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.: Fyzická mapa Ph2 regionu u hexaploidní pšenice

RNDr. David Kopecký, Ph.D.: Prostorová organizace jádra mezidruhových kříženců rostlin

prof. Ing. Miroslav Strnad, DsC.: Modelace CDK a příbuzných molekulárních cílů u agresivních nehodkingských lymfomů

Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.: Časová a prostorová charakterizace replikace příbuzných rostlinných druhů s kontrastní velikostí genomů

Ing. Hana Šimková, CSc.: Dynamika evoluce multigenních lokusů pro ribozomální RNA u Triticeae

Juniorský grant:

Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.: Homeostáze auxinu na subcelární úrovni

Spoluřešitel v projektu:

RNDr. Jan Šafář, Ph.D.: Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav. Hlavní řešitel Václav Mahelka, Botanický ústav

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 33,1 procenta projektů, v juniorských grantech pak 36,5 procenta.