CRH si vysloužilo pochvalu evropských biotechnologů

Evropskou biotechnologickou federaci (EFB) povede i v příštích dvou letech švédský mikrobiolog Mathias Uhlen. Na počátku února ho ve funkci potvrdili členové Výkonné rady EFB na jednání v Barceloně. Českou republiku na něm zastupovali ředitel české pobočky EFB a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Ivo Frébort a Michaela Holecová z CRH. Mimo jiné si vyslechli pochvalu za propagaci biotechnologií na festivalu Academia film Olomouc.

Společně s Mathiasem Uhlenem, který vede EFB od roku 2015, budou pokračovat na postech viceprezidentů i Jeff Cole z Velké Británie, Philippe Corvini ze Švýcarska a Diethard Mattanovich z Rakouska. Na jednání zazněly mimo jiné zprávy o aktivitách EFB a jí vydávaném časopise New Biotechnology. Finanční ředitel Karsten Zimny seznámil přítomné s finančním stavem federace a vyhlídkami do budoucnosti a výkonná rada schválila rozpočet pro letošní rok. Na programu byla rovněž příprava Evropského biotechnologického kongresu 2018 v Ženevě a padlo i rozhodnutí o místě konání kongresu o dva roky později. Finalisty byla města Lipsko a Maastricht, výkonná rada se nakonec přiklonila k nizozemskému kandidátovi.

O své činnosti v uplynulém roce referovali  i zástupci regionálních poboček federace, dění v české pobočce přiblížila Michaela Holecová.  „Informovali jsme například o prezentaci problematiky GMO pro širokou veřejnost na festivalu Academia film Olomouc.  Vystoupil na něm i bývalý prezident federace Marc van Montagu a jeho přednáška vzbudila velký ohlas. Členové výkonné rady ocenili, že jsme přispěli k veřejné diskuzi na toto téma. Šířit osvětu v této oblasti je totiž jedním z cílů federace,“ uvedla Holecová. Účastníky jednání seznámila rovněž se stavem příprav mezinárodní konference Plant Biotechnology – Green for Good IV, která se v Olomouci uskuteční v červnu za účasti vědců se světovým renomé. Pořádá ji CRH ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací a Evropskou fytochemickou společností.

Členové výkonné rady hovořili také o příležitostech pro další rozvoj EFB i možných překážkách, které by mu mohly zabránit. Ambicí federace je být hlavním propagátorem biotechnologií v Evropě.

Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. Má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 30 tisíc členů z řad odborníků. Další jednání výkonné rady je naplánováno na červenec 2017 v Ženevě.