CRH získalo prostředky z Norských fondů

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum získalo v rámci Česko-norského výzkumného programu CZ09 prostředky z Norských fondů. Ty přispějí k jeho výzkumné práci na poli produkce rekombinantních proteinů, která se stala předmětem spolupráce s Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO). Prostřednictvím projektu Příprava spolupráce na produkci rekombinantních vakcín v ječmeni se obě pracoviště společně zaměří na vývoj nových látek pro využití ve veterinárním lékařství, rostlinolékařství i medicíně.

Prostřednictvím Norských fondů a tzv. EEA fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a k posílení bilaterálních vztahů s podporovanými státy v Evropě. Norsko úzce spolupracuje s Evropskou unií na základě Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru (Agreement on the European Economic Area – EEA). V letech 2009 až 2014 činil příspěvek Norska do těchto fondů 1,7 miliardy EUR. O peníze se mohou ucházet nevládní organizace, výzkumné a akademické instituce a dále organizace v rámci soukromého a veřejného sektoru z 12 nejnovějších členských zemí Evropské unie, Řecka, Portugalska a Španělska. Realizace projektů je založena na intenzivní spolupráci institucí z podpořených zemí s norskými partnery. Implementace projektů končí v roce 2017.

Klíčovými tematickými okruhy v rámci podporovaných aktivit jsou ochrana životního prostředí a řešení klimatických změn, výzkum a vzdělávání, občanská společnost, podpora zdraví a aktivit souvisejících s dětmi, genderová rovnost, spravedlnost a ochrana kulturního dědictví.

MSMT_logotyp_text_czng2