CRH plánuje výzkumný projekt s norskými partnery

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) zahájilo spolupráci s Norským institutem pro bioekonomický výzkum (NIBIO). Obě výzkumné instituce spojuje především zájem o studium ječmene jako platformy pro produkci rekombinantních proteinů využitelných ve veterinárním lékařství, rostlinolékařství či medicíně. V plánu jsou i výměnné pobyty studentů a výzkumných pracovníků.

„Doufáme, že spolupráce vyústí v realizaci společného projektu, který ideálně povede k praktickým výsledkům, například prostřednictvím uplatnění patentu. Jednou z nejperspektivnějších oblastí, v níž bychom mohli výsledky výzkumu využít, je vakcinace ryb v mořských akvakulturách,“ uvedl ředitel CRH a děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort.

Olomoucké pracoviště hodlá do společného projektu vložit dosavadní zkušenosti s metodami přípravy obtížně získatelných bílkovin z různých organismů prostřednictvím transgenních linií ječmene jako hostitele.  Úkolem norského partnera bude mimo jiné charakterizace a purifikace (vyčištění) těchto bílkovin a jejich testování jako probiotik, antibiotik a vakcín na zvířatech.

Partneři již mají za sebou vzájemné návštěvy. Na počátku dubna zavítala Jihong Liu-Clarke, která je vedoucí zapojeného týmu z Norského institutu pro bioekonomii, do Olomouce. Na semináři představila svůj domovský institut a jeho výzkumné zaměření a seznámila se s technickou infrastrukturou CRH a specializací jednotlivých oddělení.

V minulém týdnu navštívili naopak zástupci CRH vedeni profesorem Frébortem pracoviště Norského institutu pro bioekonomický výzkum poblíž Osla. „Cílem naší cesty nebylo jen představení Centra regionu Haná a přírodovědecké fakulty našim partnerům či prohlídka jejich pracoviště, ale zejména detailní debata o společných výzkumných perspektivách. Výsledkem je dohoda o budoucí spolupráci, která bude podkladem pro realizaci plánovaných aktivit,“ objasnil Frébort. Jihong Liu-Clarke díky navázané spolupráci přijala pozvání do Olomouce na červnovou konferenci rostlinných biotechnologů Green for Good IV, kde vystoupí jako zvaný přednášející.

Na vzájemnou spolupráci získali partneři prostřednictvím Česko-norského výzkumného programu CZ09 finanční podporu z prostředků Norských fondů 2009 – 2014 a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje.