Vědci představili podnikatelům nové technologie

O využití nových biotechnologií a nanotechnologií v praxi diskutovali  s podnikateli zástupci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty. Do holického areálu zavítali na na konci listopadu na Okno do světa výzkumu pro podnikatele zástupci desítky firem i spolupořádající Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

„Hlavním smyslem těchto akcí je ukázat firmám nové výsledky vědy a výzkumu, které jsou už aplikovatelné v praxi. Mohou je využít pro inovaci stávajících výrobků, uvedení nových produktů na trh, pro optimalizaci svých výrobních procesů a podobně. Z minulosti máme zkušenost, že v průběhu akcí nebo po nich následují jednání o případné spolupráci. Může to být společný projekt, zakázka, konzultace a podobně. Prvotní náměty se pak precizují a některé dojdou až do praxe,“ uvedl Libor Hájek z CRH. Letos výzkumníci seznamovali například s novými látkami pro agrochemikálie, vývojem nových derivátů cytokininů pro rostlinné biotechnologie, chemickými analýzami „na míru“ či využitím nanočástic stříbra například pro antibakteriální povrchy či přísady.

Obě vědecká centra hodlají zintenzivnit spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, která by díky svým kontaktům s firmami mohla sehrát roli mediátora. S tím souhlasí i předseda KHK Olomouckého kraje a viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář.

Hospodářská komora má ambice propojit výzkumná centra s konkrétními podnikateli. Zajímavé bylo, že se zde prezentovaly konkrétní výstupy, a my bychom chtěli oslovit potenciální cílové odběratele a zájemce z řad firem. Mezi nimi poptávka po podobné spolupráci existuje. Ale trh je přesycen ,rozdávači štěstí´. K těm my patřit nechceme, naopak naším zájmem je podnikatelům doporučit kvalitní věci a navíc efektivní cestou. Tedy ne nějakými letáky či věstníky, ale tím, že je přímo oslovíme,“ objasnil Minář, podle nějž se již některé konkrétní spolupráce zrealizovaly. „Ale je to málo, je potřeba v tom udělat více,“ dodal.

Účastníci setkání si také prohlédli obě vědecká centra. V CRH viděli fenotypizační kolonu.