O Ceny ředitele CRH se podělilo 20 vědců

O úspěších letošního roku i významných očekávaných projektech jednala v úterý 12. prosince Vědecká rada Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na svém v pořadí 15. zasedání. Významným bodem programu bylo i udělení Ceny ředitele CRH 2017.

Celkem 17 ocenění získali autoři významných vědeckých publikací, patentu, grantů a aplikovaného výsledku výzkumu. „Objektivními kritérii u publikací jsou například hodnocení časopisu v rámci ostatních časopisů oboru, originalita tématu a šířka záběru publikace a její předpokládaný dopad na širší či užší vědeckou komunitu, využitelnost výsledků a dále také míra zastoupení autorů z CRH v týmu. Pokud se vybírá mezi nominacemi za získaný grant, vychází se z objemu získaných prostředků a míry spolupráce mezi více odděleními centra. V případě hodnoceného smluvního výzkumu je posuzován především objem získaných finančních prostředků,“ objasnil zástupce ředitele CRH Marek Šebela. Seznam oceněných najdete zde.

Členové vědecké rady se seznámili rovněž s nově získaným projektem z výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nazvaným Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje. O jeho plánovaném rozpočtu, době realizace  i nákupu přístrojů informovala projektová manažerka Michaela Holecová, s vědeckou náplní seznámil vědecký kooordinátor projektu Jozef Šamaj. Vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel shrnul letošní výsledky Mezinárodního poradního panelu a Lucie Plíhalová hovořila o smluvním výzkumu CRH a podaném projektu Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI.