Evropská biotechnologická federace zahájí přípravy konference Green for Good V

O přípravě letošního Evropského biotechnologického kongresu, rozvoji časopisu New Biotechnology či plánu strategického rozvoje jednali na konci ledna v Barceloně účastníci řídicího výboru Evropské biotechnologické federace (EFB). Zprávy o činnosti v uplynulém roce přednesli i zástupci regionálních poboček včetně té české, kterou na jednání reprezentovali její ředitel Ivo Frébort a Michaela Holecová z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Ti si mimo jiné vyslechli opakovanou pochvalu za průběh loňské konference Green for Good IV konané v Olomouci. Její další ročník se uskuteční v červnu 2019.

Na úvod zasedání přednesl prezident EFB Mathias Uhlen zprávu o činnosti federace v roce 2017. Věnoval se zejména úspěchům, kterých federace dosáhla, a připomenul cíle, jež si stanovila do dalšího období. Největší výzvou pro rok 2018 zůstává organizace Evropského biotechnologického kongresu, který se skuteční začátkem července v Ženevě. „Organizátoři by zde rádi navázali na úspěch předchozího ročníku, který se konal v roce 2016 v Krakově a měl téměř 900 účastníků. EFB by na kongresu ráda utužila vztahy s představiteli Asijské biotechnologické federace, kteří na něm plánují hojnou účast,“ uvedl profesor Frébort, který vloni jako oficiální zástupce EFB přednesl zvanou přednášku na Asijském biotechnologickém kongresu v Thajsku.

Účastníci jednání velmi kladně ocenili olomoucké partnery za konferenci Green for Good IV, na jejíž organizaci EFB spolupracovala. „Zástupci federace kvitovali, že naše konference zaznamenala mezi vědeckou komunitou výrazný úspěch. V brzké době plánujeme zahájení přípravy dalšího ročníku. Počítáme s jeho uspořádáním v červnu 2019, místem konání bude jako tradičně Olomouc,“ uvedla Michaela Holecová.

Na programu barcelonského jednání byla rovněž finanční zpráva federace za rok 2017 i návrh rozpočtu pro letošní rok. Zazněly rovněž informace o rozvoji časopisu New Biotechnology, který EFB vydává. Jeho impact faktor v roce 2017 dosáhl 3,813, což představuje dvacetiprocentní nárůst oproti roku 2016. Během setkání byla příležitost i pro řadu neformálních diskuzí.

Evropská biotechnologická federace je nezisková organizace, která sdružuje národní biotechnologické společnosti, vědecké společnosti a ústavy, univerzity, biotechnologické firmy i jednotlivce. Má 80 členů z řad institucí z celé Evropy a přes 30 tisíc členů z řad odborníků. Jejím hlavním smyslem je propagace biotechnologií v Evropě.