Ministr zemědělství jednal v CRH o možnostech spolupráce

Především o výzkumných směrech a aktivitách, které by mohly přispět k řešení palčivých problémů současného zemědělství, hovořili na páteční schůzce zástupci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) s ministrem zemědělství Jiřím Milkem. Řeč byla i o financování vědy a výzkumu v České republice, spolupráci s komerční sférou nebo součinnosti tuzemských vědeckých institucí.

„Mým cílem bylo seznámit se blíže s Centrem regionu Haná a jeho možnostmi v oblasti výzkumu. Snažíme se hledat průsečíky mezi vědou a zemědělskou praxí, abychom buď mohli zvažovat nové výzkumné směry, nebo využít ty stávající pro konkrétní aplikace.  V budoucnu budeme muset například snižovat dávky hnojiv, pesticidů, využít více biologickou ochranu. A některé části těchto problémů umí zdejší vědci řešit. Jednání považuji za úspěšné, v některých věcech jsme se posunuli dopředu,“ uvedl Milek.

Ředitel CRH zástupce ministerstva seznámil s výzkumnými směry centra, jeho grantovou politikou i způsobem financování. Zmínil zejména úspěch v grantové soutěži Excelentní výzkum, v němž centrum uspělo s projektem Rostliny pro udržitelný globální rozvoj a v obrovské konkurenci se v hodnocení umístilo na šesté pozici.

„Naše situace je z hlediska udržitelnosti, výzkumné činnosti i finančních zdrojů poměrně dobrá. Určitá stabilita pro vědecká centra v tuzemsku by ale byla žádoucí. Česká republika se rozhodla postavit 48 VaVpI center, institucionální prostředky na jejich provoz se ale nenavýšily. Tvoři zhruba třetinu našich příjmů, o zbytek musíme bojovat. V zahraničí dostávají vědecká centra z institucionálních prostředků zhruba 60 procent,“ upozornil ředitel CRH Ivo Frébort. Ministerstvo zemědělství je zřizovatelem například Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.,  jehož olomoucké pracoviště je součástí CRH.

Ministr zemědělství by podle svých slov tuzemské vědce rád více zapojil do řešení zásadních problémů současného zemědělství. „Budeme se snažit hledat cestu, jak více výzkumná centra a ústavy propojit, abychom využili vše, co čeští vědci umí. V zemědělství jsou před námi velmi naléhavé výzvy, ať už se jedná o boj s kůrovcem, sucho či třeba mor prasat. Výzkumné kapacity bychom mohli využít k řešení právě těchto významných problémů,“ doplnil ministr.