Tým vědců z ÚEB získal ocenění časopisu Živa

Časopis Živa udělil jednu z cen za nejlepší články roku 2017 vědcům z olomoucké laboratoře Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR, který je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.  Zvláštní ocenění obdrželi za seriál Nové poznatky v genetice rostlin I.–VII., který vycházel od poloviny roku 2016 do konce roku 2017. Ocenění za všechny autory převzali Roman Hobza a Hana Šimková, kteří ve své prezentaci seznámili přítomné s obsahem seriálu.

„Hlavními kritérii pro toto ocenění je obsahový přesah článků nad rámec jednotlivých příspěvků, význam z hlediska představení aktuálních biologických témat a také například přínos pro výuku. Seriál seznámil naše čtenáře s bohatým spektrem témat a přístupnou formou shrnul nové poznatky získané pomocí nejmodernějších metod cytogenetiky, molekulární biologie a genomiky rostlin, včetně některých výstupů z významných mezinárodních projektů. Tyto poznatky navíc přispívají ke šlechtění nových odrůd zemědělských plodin v rámci programu Potraviny pro budoucnost. Chtěli jsme širší veřejnosti ukázat, na jak vynikající úrovni probíhá výzkum na našich akademických pracovištích,“ odůvodnila udělení ceny šéfredaktorka Jana Šrotová. Redakční rada a redakce časopisu Živa vybíraly oceněné v pěti kategoriích.

Články o nových molekulárních metodách zaujaly

Živa je nejstarším českým přírodovědeckým časopisem, který se zabývá popularizací vědy, v roce 1853 ji založil Jan Evangelista Purkyně. Před dvěma lety se redakční rada rozhodla rozšířit spektrum molekulárně-biologických témat a oslovila vedoucího olomoucké laboratoře ÚEB Jaroslava Doležela, který tuto snahu přivítal.

„Jsem přesvědčený, že by se o těchto tématech mělo diskutovat a že by se s nimi čtenáři měli mít možnost seznamovat. Tyto metody už totiž nejsou pouhými experimenty, staly se běžně používanými a integrovaly se do botanických taxonomických a ekologických disciplín. Naše laboratoř se v jejich využívání řadí ke světové špičce, mnohé z nich zvládáme jako jediní na světě. Proto jsem velmi rád přijal nabídku časopisu Živa, abychom napsali články na toto téma. Byla to pro nás skvělá možnost předvést naši výzkumnou činnost odborné i laické veřejnosti,“ uvedl profesor Doležel.

Od odolných kříženců trav až po houbové onemocnění obilnin

Jednotlivé články představily například mezidruhové křížence trav, tzv. Festulolia, genetickou rozmanitost banánovníku, výzkum buněčného jádra rostlin, pohlavních chromozomů, čtení dědičné informace u obilovin, toleranci rostlin k těžkým kovům či interakci obilnin a padlí trav.

Tým autorů i Jaroslava Doležela ocenění velmi potěšilo. „Mám velkou radost, že se kolegům články povedly, že jsou čtivé, názorné a srozumitelné. Časopis Živa rád čtu, líbí se mi a jsem rád, že jsme do něj měli možnost přispět,“ uvedl.

Předání cen se uskutečnilo 9. května v reprezentačních prostorách Akademie věd ČR v pražské vile Lanna za účasti zástupců AV ČR, Učené společnosti ČR, ministerstva životního prostředí, přírodovědeckých fakult i dalších institucí.

Více na www.ziva.avcr.cz