Den fascinace rostlinami byl ve znamení barev a barvení

Barvení látek rostlinnými barvivy, poznávání zeleninových sadeb, identifikaci koření čichem či botanický kvíz připravili pracovníci olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., pro letošní Den fascinace rostlinami, který se v pátek 18. května uskutečnil v Botanické zahradě Univerzity Palackého. Jelikož hlavním tématem byl Barevný svět rostlin, zaměřili se odborníci zejména na představení barvířských rostlin.

„Představili jsme barvířské rostliny z tuzemska i zahraničí, například mořenu barvířskou, světlici barvířskou, přesličku, konopí nebo indigovník. Při barvení se ale používají i takzvaná mořidla, která mají vliv i na výsledný odstín. Ten se mění i podle použitého materiálů, jiný může být u bavlny, plátna nebo vlny. Měli jsme nachystané ukázky nabarvených pláten i vlněných přadýnek. Návštěvníci se o tuto problematiku velmi zajímali a často byli hodně překvapeni. Nejmenší účastníci si mohli s naší pomocí vyzkoušet barvení plátěných ubrousků pomocí cibulových slupek,“ uvedla jedna z organizátorek akce Ivana Doležalová.

Především studenti si mohli oprášit či doplnit znalosti z obecné botaniky v botanickém kvízu. Starší účastníci uvítali zejména možnost procvičit se v poznávání zeleninových sadeb. „Salát nebo bazalku patrně pozná každý. My jsme ale použili například i brukvovitou zeleninu. Sadby jsou u ní podobné a lidé je málokdy rozeznají, takže jsou často odkázáni na informace od prodejců.  U nás se mohli poučit, aby je třeba na tržišti nikdo neošidil,“ doplnila Doležalová.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., který je součástí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, se Dne fascinace rostlinami zúčastnil potřetí. „Oslovil nás vedoucí zahrady a my jsme tomu byli rádi. Myslím, že letošní ročník se velmi vydařil. Zatímco v minulých letech byla hojná účast dopoledne, kdy přicházely zejména děti z mateřských škol, letos bylo živo hlavně odpoledne, kdy do botanické zahrady zavítali lidé po práci a maminky s dětmi,“ zhodnotila letošní ročník Doležalová.

Na Dni fascinaci rostlinami se podílela také Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UP. Cílem je, aby se co nejvíce lidí nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, udržitelnou produkci potravin i dalších produktů z rostlin.

Fascinace2fascinace3Fascinace6