Na Veletrhu vědy a výzkumu se bořily mýty, včetně těch o GMO

Izolaci DNA z banánu, pipetování pomocí Pasteurových či automatických pipet do agarosového gelu,  „hudbu“ rostlin a řadu zajímavých informací nabídli v pátek a sobotu zástupci CRH malým i velkým účastníkům Veletrhu vědy a výzkumu, který se konal na Přírodovědecké fakultě UP a v Pevnosti poznání.  Vědecké centrum reprezentovali na největší univerzitní akcí pro popularizaci vědy pracovníci oddělení biofyziky, molekulární biologie a olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.

Tématem letošního ročníku bylo Boříme mýty!  To se týkalo například i GMO, které jsou u veřejnosti nezřídka spojeny s řadou předsudků.  „S návštěvníky jsme si o GMO povídali. Děti často nevěděly, co to je, takže jsme jim celý proces vysvětlovali a seznamovali je s tím, co jsme schopni pomocí genetické modifikace připravit a jak to pomáhá lidem,“ uvedla Kateřina Střelcová z oddělení molekulární biologie.

Zájemci ale mohli u stánku prokázat vlastní znalosti a šikovnost. „Děti nadchla možnost izolovat DNA z banánu a taky je zaujala genetická transformace ječmene. Bavily se i při hře, kdy musely odhadnout počet chromozomů u jednotlivých organismů. Žasly například nad tím, že kapr má 106 chromozomů, zatímco člověk jen 46,“ doplnila Střelcová.

Zábavný program připravili i biofyzici, kteří našli zázemí na přírodovědecké fakultě.  „Ukazovali jsme různé způsoby, jimiž mohou rostliny komunikovat, i to, jak se mohou některé pohybovat. Představili jsme i takzvanou hudbu rostlin, kdy elektrické signály, které v rostlině probíhají, převádíme na zvuk. Jako vždy patřila k oblíbeným tématům bioluminiscence rostlin. Ukazovali jsme, jak vzniká a k čemu slouží,“ popsal aktivity na veletrhu biofyzik Marek Rác.

Ústav experimentální botaniky připravil řadu zajímavých pokusů z říše rostlin. Kromě izolace DNA předvedli jeho pracovníci extrakci rostlinných pigmentů z listů a ukázali, jak lze změnit barvu květin. Návštěvníci si vyzkoušeli pipetování a pomocí mikroskopu nahlédli do makrosvěta rostlin.