Vědci z CRH se na Evropském biotechnologickém kongresu neztratili

Výrazné zastoupení mělo Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na letošním 18. Evropském biotechnologickém kongresu, který Evropská biotechnologická federace (EFB) pořádala na počátku prázdnin v Ženevě. Právě ve Švýcarsku byla EFB před 40 lety založena.

Do programu kongresu, který je určen vědeckým akademickým pracovníkům, zástupcům veřejných výzkumných institucí i účastníkům z podnikatelské sféry, přispěli olomoučtí zástupci celkem pěti přednáškami. Ředitel CRH Ivo Frébort a vedoucí oddělení buněčné biologie Jozef Šamaj navíc předsedali programovým sekcím. O poznatky z vlastního výzkumu se kromě profesora Šamaje, který patřil mezi zvané řečníky, podělili také Tomáš Takáč, Miroslav Ovečka a Despina Samakovli. Premiérové vystoupení na velkém mezinárodním odborném fóru má za sebou doktorandka Alžběta Mičúchová.

„Kongres je výbornou platformou nejen pro sdílení nových informací, ale i navazování kontaktů, což je významné zejména pro mladé vědce. Jsem rád, že naši pracovníci toho letos ve velké míře využili a přednášející v silné konkurenci uspěli,“ zhodnotil účast zástupců CRH Frébort, který je členem výkonné rady EFB.

Setkání v Ženevě bylo rovněž místem pro úvodní jednání o chystané konferenci Plant Biotechnology: Green for Good V., která se uskuteční v režii CRH v Olomouci v červnu příštího roku. „Konference má opět velkou podporu Evropské biotechnologické federace, která bude již potřetí jejím spolupořadatelem. Jednali jsme rovněž o spolupráci s Asijskou biotechnologickou federací, která přislíbila příspěvek k vědeckému programu konference. V této souvislosti lze na akci očekávat vyšší počet účastníků z Asie,“ uvedla členka organizačního výboru konference Michaela Holecová.

Kongresu se zúčastnilo na 700 delegátů, největší zastoupení měla Jižní Korea, což svědčí o stoupajícím zájmu o spolupráci ze strany asijských partnerů. V příštím roce se na Tchaj-wanu uskuteční kongres Asijské biotechnologické federace.