Vědci z CRH se podíleli na přípravě i průběhu kongresu evropských biochemiků

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) mělo významné zastoupení na letošním kongresu Federace evropských biochemických společností (FEBS), který se konal počátkem července v Praze. Dvě z programových sekcí řídil vedoucí Oddělení biochemie proteinů a proteomiky CRH Marek Šebela a vedení dalšího sympozia se ujal vedoucí Oddělení buněčné biologie CRH Jozef Šamaj, který v rámci něj vystoupil i s přednáškou nazvanou Advanced super-resolution and light-sheet microscopy bioimaging of plants.

Podle profesora Šebely byl zdárný průběh kongresu úspěchem lokálního organizačního výboru se zástupci vedení České společnosti pro biochemii a molekulární biologii. „Jako předseda sekcí jsem se podílel na výběru řečníků. Přednášky jsem sestavoval tak, aby pokrývaly různá odvětví, od medicínského výzkumu přes výzkum rostlin až třeba po aplikace. Předsedající také moderuje sekci a uvádí řečníky. Pro mě to bylo velmi přínosné, protože s řadou přednášejících jsem se dříve osobně neznal. Podobná setkání mohou být prvním krokem k případné spolupráci,“ uvedl profesor Šebela.

Programová sekce Omics technologie, v níž přednášeli vědci z Německa, Rakouska, Švédska, Nizozemska a Francie, se týkala rozsáhlých a efektivních analýz biologických molekul, například proteinů, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů a dalších. „Tyto analýzy jsou dnes velmi atraktivní, protože máme k dispozici moderní přístroje, které zvládnou separaci i analýzy komplexních směsí biologických látek. Jedná se například o 2-D chromatografy, kapilární elektroforetické systémy, mikrofluidiku, hmotnostní spektrometry, výkonné NMR spektrometry, DNA /RNA čipy a další,“ objasnil Šebela. Druhá jím vedená sekce s názvem Proteinové komplexy a sítě představila odborníky například z Maďarska, Španělska, Dánska, Německa a Nizozemska.

Nejvýznamnější hosté předávali účastníkům své zkušenosti v rámci plenárních přednášek. „Tyto přednášky patří osobnostem, které se velmi zasloužily o rozvoj oboru. Jejich vystoupení bývá spojováno s udělením některého z ocenění. Letos k nim patřil například profesor Utrechtské univerzity a laureát Medaile Sira Hanse Krebse pro rok 2018 Albert J. R. Heck, na jehož pracovišti působí jako postdoc Vojtěch Franc, donedávna zaměstnanec Centra regionu Haná. Skutečnost, že absolvent našeho doktorského studia uspěl v takto prestižní laboratoři, je pro nás známkou kvality,“ doplnil Šebela.

FEBS je jednou z největších evropských organizací v oblasti věd o živé přírodě. Sdružuje více než 35.000 členů z 35 společností pro biochemii a molekulární biologii. Kongres FEBS se koná jednou za rok a zavítá na něj několik tisíc účastníků. „Je to obrovská možnost udržovat kontakty s lidmi v oboru. Konference se účastní i řada mladých výzkumníků. Setkání se zkušenějšími kolegy pro ně může být motivací a povzbuzením,“ domnívá se Šebela. V příštím roce se kongres uskuteční v polském Krakově.