Biofyzici a molekulární biologové přiblíží výzkum na Floře Olomouc

Letní etapa květinové výstavy a zahradnických trhů Flora Olomouc, která se koná od 16. do 19. srpna na olomouckém Výstavišti Flora, bude s účastí Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum.  Pavilon H se promění ve výzkumnou laboratoř, v níž budou biofyzici a molekulární biologové seznamovat veřejnost s děním uvnitř rostlin a představí i kuriozity z rostlinné říše.

Čtvrteční a páteční program bude v režii biofyziků CRH, po oba víkendové dny se o něj postarají zástupci oddělení molekulární biologie. Kromě experimentů si pro veřejnost připravili i několik přednáškových bloků.

„Seznámíme návštěvníky s reakcemi rostlin na světlo, nabídneme ukázky fluorescence chlorofylu, fotosyntézy, transpirace, pohyby rostlin, bioluminiscenci. Zaposloucháme se do tónů rostlin a příchozím vysvětlíme i to, jakým způsobem rostliny mezi sebou komunikují a o čem si povídají,“ uvedl vědecký pracovník oddělení biofyziky Marek Rác. Mnoha tajemství ze života rostlin odhalí i přednášky zaměřené například na komunikaci rostlin, jejich reakci na stres či schopnost produkovat světlo.

V sobotu a neděli  se návštěvníci pavilonu dozvědí o možnostech genetické transformace rostlin a jejich přínosech nejen pro rostliny samotné, ale i pro stále se rozšiřující lidskou populaci. Molekulární biologové seznámí příchozí s úspěchy dosaženými na poli GMO, metodou CRISPR, představí stadia geneticky transformovaného ječmene. „V dopoledních a odpoledních přednáškách vysvětlíme, jak se GMO technologie liší od klasického šlechtění, v čem nám mohou pomoci a proč jsou právě GMO rostliny nadějí pro budoucnost lidstva,“ přiblížila obsah přednášek Kateřina Střelcová z oddělení molekulární biologie.

V pavilonu H se představí také světově uznávaná olomoucká laboratoř Ústavu experimentální botaniky, která se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, především obilovin, banánovníků a trav. Návštěvníci se dozvědí, co je to sekvenování genomu nebo jak se třídí chromozomy pomocí průtokové cytometrie, uvidí sbírku zrn nových i starších odrůd obilovin a zhlédnou krátké filmy představující práci rostlinných genetiků.

Pavilon H nabídne rovněž výstavu fotografií s názvem Zblízka – detaily rostlin objektivem Hany Martínkové z Laboratoře růstových regulátorů.  Pavilon je přístupný od 9:00 do 18:00.