Rostlinný genetik Jaroslav Doležel je navržen na Českou hlavu

Laureátem České hlavy by se letos měl stát vedoucí olomouckého Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Doležel. Na prestižní vědecké ocenění jej navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Jaroslav Doležel je významným členem Mezinárodního konsorcia pro sekvenování genomu pšenice (IWGSC), kterému se podařilo rozluštit enormně složitý genom této klíčové plodiny pro výživu lidstva. Přečtení dědičné informace pšenice se dlouho považovalo za nemožné, zdolání této mety usnadní a zefektivní proces šlechtění nových odrůd s vyššími výnosy a větší odolností vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Základem výzkumu byla metoda třídění chromozomů pomocí průtokové cytometrie, kterou vyvinuli právě olomoučtí vědci a používají ji jako jediní na světě.

Hlavním vědeckým zaměřením Jaroslava Doležela je struktura a evoluce rostlinných genomů, aplikace průtokové cytometrie k analýze jaderného genomu, mapování a sekvenování genomů zemědělsky významných plodin, mimo jiné také ječmene či banánovníku. Podle databáze Web of Science je autorem více než 330 článků v odborných časopisech včetně Science a Nature family.

Do soutěže Česká hlava byly letos zaslány desítky nominací. RVVI vybrala profesora Doležela z užšího výběru 13 kandidátů. Nositele ocenění vláda obvykle vyhlašuje v říjnu nebo listopadu. Samotné udělení ceny se má konat 25. listopadu na slavnostním galavečeru.

Ocenění Česká hlava se uděluje od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako „česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.