Čerstvá absolventka uspěla s prací o šalotkách v soutěži Cena Shimadzu

Nedávná absolventka navazujícího magisterského programu Biochemie Věra Dosedělová reprezentovala Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) na zářijovém 70. sjezdu chemiků ve Zlíně. V soutěži Cena Shimadzu se dostala do finále a společně s dalšími devíti vybranými studenty z České republiky a Slovenska představila výsledky své diplomové práce nazvané Chemická charakterizace cibule šalotky v sekci Analytická chemie.

Diplomovou práci talentované studentky, která již působí v brněnském CEITECu, vedl Petr Tarkowski z olomoucké pobočky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Podle něj se jednalo o první diplomovou práci, která ve větším měřítku propojila výzkum na Univerzitě Palackého a jím vedeném pracovišti, které je součástí CRH.

„Výsledkem diplomové práce je chemická charakterizace genových zdrojů cibule šalotky, které v naší genobance uchováváme. Studentka zhodnotila její kvalitu ve třech sklizních. Díky tomu známe charakteristiku asi 90 odrůd šalotky co do složení sacharidů či vybraných flavonoidů. Výjimečnost její práce spočívá v tom, že zhodnotila prakticky celou naši kolekci šalotky a výstupy mají praktický dopad. Měly by napomoci při výběru nových materiálů pro další šlechtění či použití,“ uvedl Tarkowski.

Cena Shimadzu je určená pro mladé vědecké pracovníky do 30 let věku. Do soutěže mohou být přihlášeny práce, v nichž byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny. Cílem klání je motivovat mladé vědce a prohloubit spolupráci s akademickou obcí a průmyslovou sférou.

Foto: www.facebook.com/pg/uch.ft/photos/