CRH se připojí k největšímu festivalu vědy

Na přednášky odborníků, exkurze, dny otevřených dveří či workshopy se mohou těšit návštěvníci Týdne vědy a techniky na Univerzitě Palackého v Olomouci. O program se kromě Pevnosti poznání postarají i vědecká centra, včetně CRH. Program i kontakty pro registrace jsou dostupné na www.tydenvedy.cz.

Na prohlídku svých laboratoří na ulici Šlechtitelů zve Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH). Jeho pracovníci ve dnech 7. až 9. listopadu návštěvníkům vysvětlí mimo jiné to, k čemu je důležitý výzkum hospodářsky významných rostlin včetně ječmene a pšenice, nebo jak výzkumníci editují genom rostlin, aby získali odrůdy s vyššími výnosy a lepší odolností vůči nepříznivým vlivům prostředí. Představí špičkovou techniku včetně nejmodernějších mikroskopů, jimiž lze nahlížet do buněk živých rostlin. Ředitel CRH a odborník na molekulární farmaření Ivo Frébort v přednášce určené pro středoškoláky v Pevnosti poznání seznámí s podstatou evolučních změn a procesy přirozené a cílené genetické selekce organismů. Na praktických příkladech představí techniky, které umožní rostlinám vtisknout požadované vlastnosti, od vkládání genů (GMO) až po nové metody editování genomu.

Dny otevřených dveří pořádá od 6. do 8. listopadu i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí CRH. Jeho výzkumníci představí mimo jiné celosvětový projekt luštění dědičné informace pšenice nebo prozradí, jak zachraňují genové bohatství banánovníku.