V rámci Týdne vědy a techniky si zájemci prohlédli laboratoře

Exkurzemi na pracovištích i přednáškou o editování genomu se Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) připojilo k letošnímu Týdnu vědy a techniky Akademie věd ČR. Během tří dnů prošlo laboratořemi zhruba osm desítek návštěvníků a přednášku v Pevnosti poznání si vyslechlo na 150 středoškoláků.

Možné výzvy, rizika a příležitosti v oblasti GMO a editování genomu představil ve čtvrtek 8. listopadu ve své přednášce ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) Ivo Frébort. Po „rychlokurzu genetiky“ přiblížil středoškolákům postupy tradičního šlechtění plodin a následně i rostlinné biotechnologie, které se rozšiřují zhruba od 80. let minulého století v souvislosti s novými poznatky molekulární biologie.

„Patří k nim techniky vnášení nových genů, umlčování genů a v poslední době nejvíce využívané editování genomu. Zatímco u konvenčního šlechtění změny v DNA nejsou známy ani šlechtitelům, ani konzumentům, u geneticky modifikovaných organismů jsou naopak detailně prozkoumány a pěstování těchto plodin je přísně regulováno,“ uvedl Frébort.

Podle něj v současné době na trhu dominují plodiny s vloženou odolností vůči hmyzím škůdcům a zaplevelení, jež poskytují vyšší výnosy. V další etapě se spotřebitelé dočkají například plodin, které budou příznivější pro jejich zdraví díky vyššímu obsahu vlákniny či vhodnějšímu složení mastných kyselin. Editování genomu hospodářsky významných plodin včetně ječmene se věnují i vědci v CRH.

Přednášku si vyslechla mimo jiné Eliška Soukupová z olomouckého Slovanského gymnázia. „Ve škole máme seminář, kde jsme se podobným tématem zabývali. Takže jsem si mohla doplnit informace, které jsme se učili,“ uvedla studentka.

Některé školy spojily přednášku s prohlídkou vědeckého centra. Během exkurzí středoškoláci i zájemci z řada veřejnosti zavítali na Oddělení buněčné biologie, Oddělení molekulární biologie, Oddělení chemické biologie a genetiky i na partnerské pracoviště olomouckého Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

„Návštěva CRH i přednáška o GMO studenty určitě obohatí. Ve vědeckém centru jsme se dostali k věcem, které budeme probírat ve škole. Odnesli jsme si spoustu informací, které určitě využijeme dále ve výuce. Získala jsem i kontakty, takže doufám, že budeme i nadále spolupracovat,“ uvedla Zita Havranová ze Střední školy technické v Přerově.

Dny otevřených dveří pořádalo i Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, jež je součástí CRH. Jeho výzkumníci představili mimo jiné celosvětový projekt luštění dědičné informace pšenice.