Vědecký ředitel Jaroslav Doležel převzal ocenění Česká hlava

Rostlinný genetik Jaroslav Doležel převzal v neděli 25. listopadu na slavnostním galavečeru, Národní cenu Česká hlava. Vedoucí Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum nejvyšší tuzemské ocenění za vědu obdržel za celoživotní přínos k rozvoji genetiky rostlin a aplikaci získaných výsledků v praxi.

„Upřímně řečeno, ocenění ve mně vyvolává směs pocitů. Samozřejmě to bylo obrovské překvapení, něco takového jsem nečekal. Následně jsem si uvědomil, jak prestižní je to ocenění a jak velký má význam, takže na člověka dolehne i určitá tíha odpovědnosti. Ale určitě mám z ceny i velkou radost,“ uvedl profesor Doležel, který se zaměřuje na studium dědičné informace rostlin, její struktury a na změny, které doprovázely evoluci rostlin a vznik nových druhů.

Cena Česká hlava se letos udělovala posedmnácté. Galavečerem, který se uskutečnil v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, provázel moderátor Daniel Stach. Od roku 2006 vítěznou hlavní cenu uděluje premiér České republiky na základě usnesení vlády jako „českou nobelovku za vědu, výzkum a inovace“.