Cenu ředitele CRH získalo 20 badatelů

Celkem 20 autorů významných vědeckých publikací, patentů, grantů a výsledků aplikovaného výzkumu získalo Cenu ředitele 2018 za excelenci. Laureáti je obdrželi 4. prosince na jednání Vědecké rady CRH, kde své práce prezentovali.

Na ocenění v kategorii vědeckých publikací bylo nominováno 20 publikací, které se podle databáze Web of Science umístily v horních dvaceti procentech daného oboru a jejichž hlavní autor je z CRH. Vybrána byla polovina z navržených prací. „Mimo to bylo uděleno mimořádné ocenění vedoucí týmu CRH Haně Šimkové za konsorciální publikaci v časopise Science o získání velmi přesné referenční sekvence genomu pšenice. V rámci patentů byl přihlášen a oceněn pouze jediný, a to US patent, i když patentů jsme letos získali více, včetně evropských. Jsem potěšen nárůstem vysoce kvalitních prací, které byly vytvořeny pod vedením našich vědců,“ uvedl ředitel Ivo Frébort. Seznam všech oceněných je dostupný zde.

Na jednání zazněly rovněž informace o zahájených projektech Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to projektu Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje z výzvy Excelentní výzkum a projektu Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií – Předaplikační výzkum pro ITI. Profesor Frébort zhodnotil končící Národní program udržitelnosti a představil strategii dalšího fungování a rozvoje CRH.