Jaroslav Doležel povede vědeckou radu Grantové agentury ČR

Vědeckou radu Grantové agentury ČR nově povede vedoucí olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a vědecký ředitel CRH Jaroslav Doležel.  Na post předsedy jej navrhla Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která rozhodovala i o dalších členech rady. Funkční období stávajících členů rady končí 22. prosince.

RVVI na základě tajné volby doporučila vládě jmenovat do dalšího funkčního období celkem 12 členů vědecké rady GA ČR, kteří působí v tuzemsku i zahraničí. Kromě rostlinného genetika a laureáta České hlavy 2018 Jaroslava Doležela byli navrženi matematický fyzik Pavel Exner, profesor v oboru konstrukční a procesní inženýrství Martin Hartl, ekonomové Štěpán Jurajda a Avner Shaked, chemici Bengt Nordén, Jana Roithová a Helmut Schwarz, archeolog Petr Sommer a lékaři Aleksi Šedo, František Štěpánek a Jiří Zeman.

Profesor Doležel nahradí na postu předsedy vědecké rady GA ČR Zdeňka Bittnara z ČVUT.