Uděleny Ceny ředitele Centra regionu Haná

V prosinci 2012 byly poprvé za existenci Centra regionu Haná uděleny Ceny ředitele pro vědecké pracovníky za období let 2011 a 2012. Ceny byly udělovány za významné výsledky a úspěchy v jejich práci. Ocenění byla udělována ve čtyřech kategoriích (základní výzkum, aplikovaný výzkum, výsledky v grantových soutěžích, smluvní výzkum) a ceny byly předány u příležitosti zasedání Vědecké rady Centra 3.12.2012.

Níže uvádíme přehled oceněných vědeckých pracovníků dle jednotlivých kategorií.

a) Kategorie „Základní výzkum“

 • Beáta Petrovská: Petrovská B. et al., Plant Aurora kinases play a role in maintenance of primary meristems and control of endoreduplication. New Phytol. 193, 590-604, 2012
 • Deepak Kumar Yadav: Yadav D.K. and Pospíšil P., Evidence on the formation of singlet oxygen in the donor side photoinhibition of photosystem II: EPR spin-trapping study. PLoS ONE 7(9), e45883, 2012
 • Tomáš Takáč: Takáč T. et al., Wortmannin treatment induces changes in Arabidopsis root proteome and post-Golgi compartments. J. Proteome Res. 11, 3127–3142, 2012
 • Vojtěch Franc: Franc V. et al., Analysis of N-glycosylation in maize cytokinin oxidase/dehydrogenase 1 using a manual microgradient chromatographic separation coupled offline to MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. J. Proteomics 75, 4027–4037, 2012
 • Petr Galuszka: Podlešáková K., … and Galuszka P., Novel cytokinin derivatives do not show negative effects on root growth and proliferation in submicromolar range. PLoS ONE 7(6): e39293, 2012
 • Tibor Béres, Gemrotová M: Béres T., Gemrotová M. et al. Analysis of cytokinin nucleotides by capillary zone electrophoresis with diode array and mass spectrometric detection in a recombinant enzyme in vitro reaction. Anal. Chim. Acta 751, 176–181, 2012

b) Kategorie „Aplikovaný výzkum“

 • Václav Mik: Mik V. et al., Použití 6-substituovaných 9-halogenalkyl purinů pro regulaci růstu a vývoje rostlin, rostlinných orgánů a buněk, nové 6-substituované 9-halogenalkyl puriny, PCT/CZ2011/000086

c) Kategorie „Výsledky v grantových soutěžích“

 • Mária Šmehilová: Inaktivace cytokininů v Arabidopsis thaliana – různé role isoforem cytokinin glykosyltransferas?, P501/12/P160.
 • Pavel Křenek: Úloha mitogen-aktivovaných protein kináz (MPKs) v odpovědích ječmene na napadení Puccinia hordei, P501/12/P455.
 • Jiří Grúz: Produkty oxidativní degradace fenolických látek v rostlinných potravinách, P503/12/P166.
 • Hana Šimková: Fyzická mapa krátkého ramene chromozómu 7D pšenice a její využití pro klonování genu pro rezistenci k mšici zhoubné, P501/12/2554.

d) Kategorie „Smluvní výzkum“

 • Jan Šafář a Hana Šimková: Příprava BAC knihovny z chromozómů 6A pšenice, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Německo.