Článek o mikroskopickém zkoumání živých rostlin patřil k bestsellerům

Článek výzkumníků z Oddělení buněčné biologie Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, který loni otiskl prestižní časopis Plant Physiology, byl třetí nejsledovanější publikací roku 2018 v tomto periodiku. Zájem vzbudil nejen na webových stránkách časopisu, ale také ve vědeckých blozích, na sociálních sítích či například na Wikipedii. Olomouckým autorům to sdělili zástupci The American Society of Plant Biologists, která kromě Plant Physiology vydává i časopis The Plant Cell.

Článek nazvaný Advances in Imaging Plant Cell Dynamics je dílem Georgise Komise, Dominika Nováka, Miroslava Ovečky a Olgy a Jozefa Šamajových. Ti pro čtenáře vytvořili sumární přehled toho, jak a jakými pokročilými mikroskopickými metodami lze zkoumat různé součásti živé rostlinné buňky.

”Práce vznikla na pozvání editora časopisu, který spolu s kolegy vytvořil speciální vydání zaměřené na dynamiku rostlinných buněk. Měl velký zájem v něm mít naši práci, která je na rozhraní přehledového článku a experimentální studie. Je v ní řada informací a obrazové dokumentace, které jsme dříve nikde nepublikovali. Především ale ukazujeme velmi pestré využití mikroskopických metod, s nimiž pracujeme, a jejich aplikaci nejen při zkoumání cytoskeletu a mitogenem aktivovaných protein kináz, ale i dalších organel a kompartmentů rostlinných buněk a jejich dynamiky,” uvedl vedoucí oddělení Jozef Šamaj.

Velká část je věnována super-rezoluční mikroskopii, jejímu důslednému přehledu, další je zaměřena na “light sheet” mikroskopii. V článku jsou zahrnuty i výsledky ze snímání rostlinných buněk, které vznikly během zahraničních výjezdů Georgise Komise, jenž na partnerských pracovištích využíval typy mikroskopie, jež nejsou v Olomouci k dispozici.

“Opět jsme se posunuli ve zkoumání rostlinných buněk o kus dopředu. Nasadili jsme si větší dioptrie a vidíme do buňky hlouběji a detailněji. Děláme i věci, které zatím jinde neumí,” doplnil Šamaj.

Zřejmě i tyto skutečnosti přispěly k vysoké sledovanosti publikace. „Těší nás, že článek má u odborné veřejnosti takový ohlas. Protože zatím neexistuje univerzální mikroskopická metoda, zkoumáme, která z metod by mohla být nejlepší pro konkrétní využití. Snažíme se mikroskopické metody optimalizovat, a proto je třeba je všechny vyzkoušet a zjistit, jak fungují při studiu živých rostlinných buňek na subcelulární úrovni. A hrdí jsme i na to, že jsme v článku kromě rostlinných buněk poprvé ukázali využití našich metod i na kvasinkách,” řekl jeden z autorů Komis.

Rok 2018 byl pro vědce z oddělení velmi úspěšný. Výsledky jejich dlouholetého bádání otiskl nejprestižnější časopis v oblasti rostlinných věd Annual Review of Plant Biology. Dalším výrazným úspěchem byl článek v Nature Plants.